Curzio Malaparte with an Ethiopian soldier, Ethiopia, 1939