The new members of China’s Politburo Standing Committee arriving to meet with the press, Beijing, November 15, 2012. From left: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan, and Zhang Gaoli.